Team

Sachverständiger für Betriebsunterbrechungs- und Warenschäden

Jakob Riese

Sachverständiger für Betriebsunterbrechungs- und Warenschäden

Telefon: 0 22 41 / 94 48 88 0
Mobil: 0163 / 3 12 47 25
E-Mail: riese@svmeier.de

Sachverständiger für Betriebsunterbrechungs- und Warenschäden

Sasa Enters

Sachverständiger für Betriebsunterbrechungs- und Warenschäden

Telefon: 0 22 41 / 94 48 88 0
Mobil: 0170 / 6 02 59 57
E-Mail: enters@svmeier.de

Frank Wilberg

Sachverständiger für Einrichtungsschäden

Telefon: 0 22 41 / 94 48 88 0
Mobil: 01517 / 0 60 55 95
E-Mail: wilberg@svmeier.de

Nicola Rychlik

Sachverständige für Einrichtungsschäden

Telefon: 0 22 41 / 94 48 88 0
E-Mail: rychlik@svmeier.de

Wolfgang Jahn

Sachverständiger für Betriebsunterbrechungs- und Warenschäden

Telefon: 0 22 41 / 94 48 88 0
Mobil: 01516 / 5 03 55 59
E-Mail: jahn@svmeier.de

Denise Zimmermann

Assistenz der Geschäftsführung

Telefon: 0 22 41 / 94 48 88 0
Fax:  0 26 83 / 98 70 70
E-Mail: zimmermann@svmeier.de

Sachverständigenbüro Meier GmbH - Betriebsunterbrechungs- und Warenschäden

Nadine Weide

Assistenz der Geschäftsführung

Tel: 0 22 41 / 94 48 88 0
E-Mail: weide@svmeier.de

Sachverständigenbüro Meier GmbH - Betriebsunterbrechungs- und Warenschäden

Miriam Prokop

Teamassistenz

Tel: 0 22 41 / 94 48 88 0
E-Mail: prokop@svmeier.de

Alena Siemens

Teamassistenz

Tel: 0 22 41 / 94 48 88 0
E-Mail: siemens@svmeier.de